I. Xưởng sản xuất nội thất tại Hà Nội

 

 

II. XƯỞNG SẢN XUẤT NỘI THẤT TẠI TP VINH – NGHỆ AN